top of page

Politika privatnosti

Osobni podaci posjetitelja i korisnika pribavljeni putem Internetske prijave zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci korisnika biti će upotrjebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih općih uvjeta te za svrhe za koje je dobivena suglasnost korisnika. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.

Prikupljamo sljedeće vrste osobnih podataka:

  • Osnovne osobne podatke (Ime, prezime, datum rođenja) i podatke za komunikaciju (adresa, e-pošta, broj mobitela i interes korisnika.)

  • Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim propisima. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon.

  • Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

  • Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

  • Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svakodobno možete besplatno tražiti:

pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega ćemo Vam omogućiti pristup ili izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama ovisno o Vašem zahtjevu, brisanje (“pravo na zaborav”) osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega ćemo Vas brisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje smo dužni imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva,ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podatakada se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr)

Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@orhidejaqhht.com odnosno putem pošte na adresu Udruge.

 

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Naša web stranica koristi se  „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta.

Koristimo različite vrste kolačića:

  • Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.

  • Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.

  • Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica te tražimo Vašu privolu.

  • Kolačiće pohranjujemo u bazama te ih čuvamo najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija).

 

Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije.

Sva komunikacija koja se odnosi na proces rezervacija i upita između Udruge i Korisnika obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Korisnik unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Udruge.

bottom of page